Säkerhetsfällning

När du anlitar oss för att utföra en trädfällning, kan du känna dig trygg i att vi tar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att arbetet utförs säkert och effektivt. 

Vad innebär säkerhetsfällning?

Säkerhet är alltid vår högsta prioritet som arborister, och när det gäller trädfällning är det extra viktigt att följa strikta säkerhetsprotokoll. En felaktig fällning kan innebära allvarliga risker för både arboristen och omgivningen, så det är viktigt att alltid ha rätt utrustning och planering.

Vi på Alingsås Trädtjänst har flera års av erfarenhet när det gäller säkerhetsfällning, och vi har utvecklat rigorösa protokoll för att säkerställa att varje trädfällning utförs med högsta säkerhet. Vi använder toppmodern utrustning och teknik, och våra arborister är utbildade för att hantera alla typer av fällningar, inklusive de mest komplexa.

När du anlitar oss för att utföra en trädfällning, kan du känna dig trygg i att vi tar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att arbetet utförs säkert och effektivt. Vi kommer att inspektera trädet noggrant, planera fällningen noga och använda utrustning som garanterar att inga skador uppstår. Vår målsättning är att fälla trädet så säkert och effektivt som möjligt, samtidigt som vi skyddar vår personal och omgivningen.

KONTAKTA OSS