Återbruk

Vi erbjuder möjlighet till återbruk. I dagsläget gäller detta ved & snickerier. Men kommer framöver även erbjuda flis till försäljning.

Återbruk

Vi engagerar oss i att främja hållbarhet och ansvarstagande användning av naturresurser. Därför är vi stolta över att kunna erbjuda möjligheten till återbruk av trämaterial. För närvarande kan vi hjälpa dig att återanvända ved och snickerier, vilket ger dig en chans att minska ditt koldioxidavtryck och spara pengar samtidigt.

Vi strävar också efter att utöka vårt utbud av återbrukbart material och kommer snart att kunna erbjuda flis till försäljning. Flis är ett utmärkt alternativ för trädgårdsodling och landskapsarkitektur, och kan hjälpa till att bevara vatten samtidigt som det ger näring till jorden.

Som erfarna arborister ser vi till att alla våra material håller högsta kvalitet och är säkra att använda för olika ändamål. Vi tror på att främja hållbarhet i varje steg av vårt arbete, och vårt återbruk av material är bara en del av vår strävan att skydda och bevara vår natur. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig att återanvända material och minska din miljöpåverkan.

KONTAKTA OSS