Habitatskapande i parker

Habitatskapande är en viktig del av parkförvaltning och arboristiska insatser.

Vad innebär habitatskapande i parker?

Habitatskapande är en viktig del av parkförvaltning och arboristiska insatser. Genom att skapa lämpliga livsmiljöer för olika djur och växter kan man bidra till att öka den biologiska mångfalden i parkerna och därmed förbättra deras ekologiska värde. Habitatskapande kan utföras genom att plantera växter som är lämpliga för olika djurarter, såsom fjärilar och bin, och genom att skapa skyddande strukturer, såsom stenmurar, högar av kvistar och löv eller små dammar. Genom att ta hänsyn till olika djurs och växters behov kan man skapa en balanserad och hållbar parkmiljö som gynnar både människor och naturen. Som arborist är det viktigt att ha kunskap om olika djur- och växtarter och deras behov för att kunna genomföra effektiva habitatskapande åtgärder.

KONTAKTA OSS