Beskärning av träd & buskar

Beskärning av träd och buskar är en viktig del av trädgårdsskötsel och är nödvändigt för att hålla dina växter friska och välmående.

vi hjälper till med BESKÄRNING AV TRÄD & BUSKAR

Beskärning av träd och buskar är en viktig del av trädgårdsskötsel och är nödvändigt för att hålla dina växter friska och välmående. Beskärning kan förbättra formen, främja tillväxt, ta bort sjuka eller döda grenar och öka ljusgenomsläppet till de lägre delarna av trädet eller busken.

Det är viktigt att anlita en professionell arborist för att beskära dina träd och buskar, eftersom det krävs speciell kunskap och utrustning för att göra det på ett säkert och effektivt sätt. En arborist kan bedöma vilken typ av beskärning som är nödvändig för dina växter, baserat på deras storlek, ålder och hälsa.

Det är också viktigt att beskära på rätt tidpunkt, beroende på vilken typ av växt det är. Till exempel kan vissa träd och buskar beskäras bäst på våren när de är inaktiva, medan andra bäst beskärs på hösten när de är i vila.

En professionell arborist kan också ta hand om bortskaffandet av grenar och avfall efter beskärning och kan ge råd om hur man fortsätter att ta hand om dina träd och buskar efter beskärning för att främja hälsosam tillväxt och utveckling.

KONTAKTA OSS